| ورود
کلاس جبرانی ، انجمن ها و امتحانات

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته چهارم (  20 تا 25 مهر ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/07/20

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/07/21

 1- کلاس جبرانی درس جامعه شناسی زبان آقای دکتر مذهب،ساعت 12 تا 13:30

دوشنبه

98/07/22

سه شنبه
98/07/23


چهارشنبه
98/07/24

1-جبرانی درس مدیریت استراتژیک درهلدینگها استاد فرهنگ حسینی 16 تا 18

پنجشنبه 
98/07/25

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته پنجم ( 27 مهر تا 2 آبان ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/07/27

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/07/28

1-کلاس جبرانی درس عناصر و جزئیات خانم مهندس خسروآبادی ساعت 11:30 تا 13:30 کلاس 412

دوشنبه

98/07/29

1-جبرانی درس سازه های فولادی خانم مهندس خسرو آبادی ساعت 8:30 تا 10:30 کلاس 111

2-جلسه انجمن مدیریت ساعت 16 تا 18 کلاس 308

سه شنبه
98/07/30

چهارشنبه
98/08/1

کلاس جبرانی درس درآمدی بر ادبیات 2  ونمونه های نثر ساده استاد امین پور ساعت 8 تا 9:30   و10 تا 11:30 در 409

پنجشنبه 
98/08/2

کلاس جبرانی درس متون حقوقی بین الملل استاد محمدتقی زاده  ساعت 10 تا 11:30 در111