| ورود
به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ارشاد دماوند واحدهای تهران و دماوند میرساند که واحدهای دانشگاهی این موسسه در روز پنجشنبه 10 بهمن با توجه به اتمام ایام امتحانات تعطیل میباشد.
اوقات شرعي
صفحه اخبار
no picture

تغییرات زمانبندی انتخابات انجمن های علمی

با توجه به قطعی اینترنت سراسری کشوری و عدم آگاهی به موقع دانشجویان نسبت به روند انتخابات انجمن های علمی، زمانبندی انتخابات تغییر یافت.
ادامه خبر

no picture

آشنایی با معاونت فرهنگی دانشجویی

آشنایی با بخش فرهنگی دانشجویی
ادامه خبر