| ورود
به اطلاع مراجعین میرساند، دانشگاه تا پایان مرداد ماه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل میباشد همچنین ساعت کار اداری از روز شنبه تا سه شنبه 8 الی 14 میباشد، لطفاً در هنگام مراجعه به دانشگاه حتماً رعایت دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله اجتماعی مناسب) را مد نظر داشته باشید. (با تشکر: روابط عمومی دانشگاه ارشاد دماوند)
نشریات دانشجویی (زیرنظر معاونت فرهنگی دانشجویی)

نشریه گنبد گیتی پاییز 91 (کانون فرهنگی اجتماعی وِستا)

            


نشریه شماره 3 طبیبان صنعت پاییز 92 (انجمن علمی مهندسی صنایع)

نشریه شماره 4 طبیبان صنعت پاییز 93 (انجمن علمی مهندسی صنایع)

نشریه شماره 6 طبیبان صنعت خرداد 97 (انجمن علمی مهندسی صنایع)


نشریه شماره 4 اسکناس پاییز 91 (انجمن علمی حسابداری)

نشریه شماره 5 اسکناس زمستان 92 (انجمن علمی حسابداری)

 


نشریه انجمن علمی حقوق

 

نشریه جدید انجمن علمی حقوق (در مرداد 99 منتشر خواهد شد)


نشریه گروه مدیریت کسب و کار


نشریه شماره 1 Oracle سال تحصیلی 92-93 (انجمن علمی زبان انگلیسی)

نشریه شماره 2 Oracle سال تحصیلی 94-95 (انجمن علمی زبان انگلیسی)

نشریه شماره 3 Oracle سال تحصیلی 96-97 (انجمن علمی زبان انگلیسی)


نشریه اردوی قم، پاییز 94 (بسیج دانشجویی)

 


نشریه شماره 1 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 2 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 3 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 4 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 5 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 6 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 7 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 8 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 9 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 10 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 11 مگیت تیر 99 (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)