| ورود

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم واحد تهران میرساند، که دانشگاه از تاریخ 7 تیر ماه روزهای پنجشنبه تعطیل میباشد، همچنین ساعت کار اداری در ایام تابستان 8 تا 13:30 میباشد (در ضمن دانشگاه از تاریخ 97/5/6 لغایت 97/5/26 تعطیل میباشد)
پروفايل

مدير كل آموزش

 

نام و نام خانوادگی: آقای یونس تاجیک زارع