| ورود
به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ارشاد دماوند واحدهای تهران و دماوند میرساند که واحدهای دانشگاهی این موسسه در روز پنجشنبه 10 بهمن با توجه به اتمام ایام امتحانات تعطیل میباشد.
پروفايل

مدير كل آموزش

 

نام و نام خانوادگی: آقای یونس تاجیک زارع