| ورود
 به اطلاع مراجعین محترم میرساند،از تاریخ اول خرداد ماه 99 تا اطلاع ثانوی روزهای حضور پرسنل اداری دانشگاه از ساعت 8 الی 14 روزهای شنبه الی چهارشنبه میباشد (روزهای پنجشنبه تا ایام امتحانات تعطیل میباشد)، خواهشمند است در صورت موارد ضروری با رعایت دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک و دستکش ) در دانشگاه حضور به عمل آورید (روابط عمومی دانشگاه ارشاد واحد تهران)
صفحه اخبار

فرآیند دریافت گواهینامه موقت فراغت از تحصیل

((مراحل دریافت گواهی موقت فراغت از تحصیل))

به منظور سهولت در انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی توجه به نکات ذیل از سوی دانشجویان عزیز ضروری است :

1-    هر دانشجو پانزده روز پس از ثبت نهایی آخرین نمرات در رایانه به واحد آموزش دانشگاه(طبقه پنجم) مراجعه و از تکمیل مدارک در پرونده و ثبت نمرات و عدم بدهی خود اطمینان حاصل نموده و تقاضای خود را مبنی بر دریافت گواهی موقت فراغت از تحصیل به کارشناس رشته خود اعلام نماید.

2-    پرونده تحصیلی دانشجویان توسط آموزش به ترتیب اولویت بررسی و به امضاء مسئولین ذیربط (حداکثر یک ماه پس از تقاضای دانشجو) رسانده خواهد شد.

3-    امور مالی دانشگاه پرونده دانشجویان را به تدریج از نظر مالی بررسی و بدهی احتمالی آنان را به آموزش اعلام خواهد کرد. (حضور دانشجو ضرورتی ندارد)

4-    در صورت عدم بدهی و اعلام و امضاء برگ تسویه حساب از سوی امور مالی ،پیش نویس گواهی فراغت از تحصیل توسط آموزش تهیه و به امضاء رئیس دانشگاه رسانده شده و برای ثبت در اختیار دبیرخانه قرار می گیرد .(زمان مراجعه برای دریافت گواهی طبق بند 2وفقط به شخص دانشجو تحویل می شود)

5-    در صورتی که پس از بررسی امور مالی دانشجویان دارای بدهی باشند دانشجو در فرصت مقرر در بند 2 به سایت مراجعه و با اطلاع از میزان بدهی خود از طریق سایت اقدام به پرداخت بدهی نموده و سریعاً برای اخذ امضاء تسویه حساب از امور مالی اقدام کنند،که در اینصورت پس از یک هفته گواهی موقت فراغت از تحصیل آماده خواهد شد.

6-     با اجرای موارد فوق حداکثردانشجو صرفاً برای تسویه حساب و اخذ اصل مدرک موقت فراغت از تحصیلدو بار به دانشگاه مراجعه خواهند کرد.

7-    فرآیند انجام امور فوق حداکثر، برای فارغ التحصیلان تیر ماه تا پایان آبان و برای فارغ التحصیلان بهمن تا پایان اردیبهشت سال بعد ،به طول خواهد انجامید، در این فاصله هیچ نوع گواهی دال بر فراغت از تحصیل برای دانشجویان صادر نخواهد شد0

8-    اصل مدرک تحصیلی دانشجویان حداقل شش ماه پس از دریافت گواهی موقت آماده وباید برای دریافت آن با مسئول امور فارغ التحصیلان هماهنگی لازم به عمل آید0(ارائه اصل گواهی موقت فراغت از تحصیل و برگ تسویه حساب و پایان خدمت وظیفه پسران الزامی است)

3.48 23
  • نویسنده : مدیرپرتال
    • امتیاز :
    • 16
    • 7
  • تاریخ انتشار : 1394/08/11
  • تعداد مشاهده : 14842 بار