| ورود
به اطلاع مراجعین میرساند، دانشگاه تا پایان مرداد ماه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل میباشد همچنین ساعت کار اداری از روز شنبه تا سه شنبه 8 الی 14 میباشد، لطفاً در هنگام مراجعه به دانشگاه حتماً رعایت دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله اجتماعی مناسب) را مد نظر داشته باشید. (با تشکر: روابط عمومی دانشگاه ارشاد دماوند)
تشکل های فرهنگی دانشجویی (زیرنظر معاونت فرهنگی دانشجویی)

انجمن علمی دانشجویی گروه حسابداری

انجمن علمی دانشجویی مهندس کامپیوتر

تأسیس 1393

انجمن علمی دانشجویی حسابداری

تأسیس 1386

بسیج دانشجویی

تأسیس 1390

انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی

تأسیس 1394

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع

تأسیس 1390

انجمن علمی دانشجویی مدیریت

تأسیس 1392

انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری

تأسیس 1395

انجمن علمی دانشجویی مهندسی انرژی

تأسیس 1399

کانون دانشجویی حافظان محیط زیست

تأسیس 1397

انجمن علمی حقوق

تأسیس 1392

کانون دانشجویی هلال احمر

تأسیس 1390

کانون فرهنگی دانشجویی قلم

تأسیس 1395

گروه فرهنگی هنری نمایش

تأسیس 1392

کانون هنر

تأسیس 1391

کانون فرهنگی اجتماعی وستا

تأسیس 1391

انجمن کوهنوردی ارشاددماوند

تأسیس 1387

انجمن اسلامی دانشجویان ارشاددماوند

تأسیس 1394